PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU LICZNASIEBIE.PL

1. Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego licznasiebie.pl przetwarzane są przez Ideali sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław, NIP: 8842766014, REGON: 364633298, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000621561 zwaną dalej Ideali.

2. W celu realizacji zamówień Ideali w serwisie licznasiebie.pl zbiera następujące dane: imię i nazwisko klienta, jego adres e-mail, hasło oraz adres IP urządzenia z którego nastąpiło złożenia zamówienia. W przypadku zamówień innych niż pliki elektroniczne (kurs multimedialny, e-book, audiobooka MP3) Ideali zbiera również dane adresowe Klienta. Jeśli Klient zażyczył sobie faktury do zamówienia Ideali gromadzi również dane niezbędne do wystawienia tej faktury jak nazwa przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa oraz numer NIP przedsiębiorstwa. Hasła użytkowników są hashowane przy użycia klucza szyfrującego.

3. Od użytkowników, którzy zapisani się na newsletter serwisu licznasiebie.pl, Ideali zbiera adres e-mail oraz imię użytkownika.

4. Każdemu użytkownikowi lub klientowi, który udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

5. Ideali nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Możemy jednak ujawnić współpracującym z nami serwisom internetowym czy agencjom reklamowym opracowane przez nas zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne. Zestawienia takie dotyczą głównie oglądalności serwisu licznasiebie.pl i nie zawierają danych pozwalających na identyfikację poszczególnych użytkowników.

POLITYKA COOKIES

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu licznasiebie.pl Ideali stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu licznasiebie.pl.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania statystyk o użytkownikach, utrzymywaniu sesji użytkownika, zapamiętywania odwiedzanych stron serwisu licznasiebie.pl, przy ocenianiu aktywności użytkownika oraz zakupów w serwisie licznasiebie.pl.

3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu licznasiebie.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

4. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach serwisu internetowego licznasiebie.pl, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie licznasiebie.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

5. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu licznasiebie.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Ideali reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.