Nowa psychologia sukcesu

Mindset: The New Psychology of Success


Autor: Carol Dweck16 min czytania
9 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. To nasz sposób myślenia określa to w co wierzymy, że możemy osiągnąć, nauczyć się lub zmienić. Lub nie.
2. Według osób o ściśle ustalonym umyśle, ich indywidualne umiejętności wyryte są w kamieniu.
3. Wzrost i rozwój osobisty możliwe są tylko w nastawionym na rozwój umyśle.
4. Osoby o ściśle ustalonym umyśle poszukują akceptacji, podczas gdy osoby o umyśle nastawionym na rozwój szukają właśnie jego.
5. Ściśle ustalony umysł postrzega porażkę jako katastrofę, podczas gdy umysł nastawiony na rozwój postrzega ją jako szansę dalszego wzrostu.
6. Osoby o ściśle ustalonych umysłach unikają trudności, podczas gdy osoby o umysłach nastawionych na rozwój rozkoszują się nimi.
7. Nasz sposób myślenia bardzo często podlega wpływom naszych wzorców z dzieciństwa.
8. Każdy może nastawić swój umysł na rozwój i sprawić, że niemożliwe stanie się możliwe.
9. Podsumowanie

Streszczenie

„Nowa psychologia sukcesu” (2006) to książka poruszająca kwestię różnic pomiędzy ściśle ustalonym umysłem, a tym nastawionym na rozwój. Nasz sposób myślenia determinuje, to w jaki sposób radzimy sobie z trudnymi sytuacjami czy niepowodzeniami, a także naszą skłonność do pracy nad samym sobą.
Niniejsza książka pokazuje, jak możemy osiągnąć nasze cele, dzięki zmianie naszego sposobu myślenia.

Dla kogo?

  • Każdego, kto chce poznać różne sposoby myślenia oraz ich wpływ na nasze zachowanie,

  • Ludzi, którzy chcą dowiedzieć się, jak w pełni rozwinąć swój potencjał.

O autorze

Carol Dweck jest psychologiem i profesorem na Stanford University. Jej praca naukowa łączy psychologię rozwojową, psychologię społeczną i psychologię osobowości oraz analizuje koncepcje siebie, których ludzie używają do kształtowania siebie i kierowania swoim zachowaniem. W badaniach analizuje genezę tych koncepcji, ich rolę w motywacji i samoregulacji oraz ich wpływ na osiągnięcia i procesy interpersonalne.