Zwiedzeni przez przypadek. Tajemnicza rola losowości w życiu i w rynkowej grze

Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets


Autor: Nicholas Nassim Taleb14 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Fart i przypadkowość często myli nam się z umiejętnościami i determinizmem.
2. Nigdy nie możemy być pewni słuszności danej teorii – wszystko się ciągle zmienia i następna obserwacja może zanegować wszystko, co wiemy.
3. Życie jest nie fair oraz jest nie-liniowe: najlepsi nie zawsze wygrywają.
4. Nasze rozumowanie zależy od kontekstu i jest ufundowane na prostej heurystyce.
5. Emocje mogą pomóc nam podejmować decyzje, ale mogą także ograniczyć naszą zdolność do racjonalnego myślenia.
6. Patrząc wstecz, zawsze znajdujemy określone schematy, powody i wyjaśnienia w wydarzeniach z przeszłości. Nie wiemy jednak, że są bezużyteczne w przewidywaniu przyszłości.
7. Jesteśmy naturalnie kiepscy w rozumieniu konsekwencji rzadkich wydarzeń.
8. Ciesz się nieszkodliwą przypadkowością i używaj stoicyzmu do poradzenia sobie z jej szkodliwą wersją.
9. Nie warto słuchać przypadkowego szumu, ani w mediach, ani na giełdzie.
10. Podsumowanie

Streszczenie

Fooled by Randomness (2001) to kolekcja esejów, dotyczących wpływu przypadkowości na rynki finansowe oraz nasze życie ogółem. Używając mieszanki statystyki, psychologii oraz filozoficznej refleksji, autor pokazuje, w jaki sposób przypadkowość rządzi światem, w którym żyjemy.

Dla kogo?

  • Dla inwestorów i zawodowych finansistów, którzy myślą, że rozumieją, na czym polega ryzyko i osiąganie rezultatów;

  • Dla każdego zainteresowanego motywami ludzkich decyzji; oraz

  • Dla każdego, kto codziennie czyta gazety w poszukiwaniu cennych informacji.

O autorze

Nassim Nicholas Taleb to jeden z najbardziej płodnych współczesnych ekonomistów i myślicieli. Zrobił magistra z nauk przyrodniczych, a doktorat z zarządzania. Wcześniej pracował jako trader w banku inwestycyjnym. Napisał wiele docenionych przez krytyków książek i opracowań, a jego liczne eseje zostały opublikowane w wielu magazynach i czasopismach. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Obecnie Taleb jest profesorem inżynierii ryzyka i pracuje na Politechnice w Nowym Jorku.