Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable


Autor: Nicholas Nassim Taleb15 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Czego mogę się dowiedzieć? Dlaczego sztywne trzymanie się swoich przekonań może skończyć się gorzej niż myślisz.
2. „Czarne Łabędzie” to wydarzenia pozornie leżące poza ramami prawdopodobieństwa, a mimo to wciąż mają miejsce.
3. Wydarzenia typu „czarny łabędź” mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla tych, którzy je ignorują.
4. Bardzo łatwo nabieramy się na najprostsze sztuczki logiczne.
5. Sposób, w jaki nasz mózg kategoryzuje informacje sprawia, że tworzenie prognoz jest ekstremalnie trudne.
6. Nie potrafimy łatwo rozróżnić skalowalnych i nieskalowanych informacji.
7. Jesteśmy zbyt pewni wiary w to, że coś wiemy.
8. Zdanie sobie sprawy z tego, czego nie wiesz, pomoże Ci lepiej ocenić ryzyko.
9. Dobre zrozumienie ludzkich ograniczeń może pomóc nam podejmować lepsze decyzje.
10. Podsumowanie

Streszczenie

"Czarny łabędź" oferuje wgląd do świata nieprzewidywalnej losowości oraz ograniczeń, z którymi musimy się mierzyć próbując przewidzieć przyszłość. Przez to, że polegamy zbyt mocno na metodach prognostycznych, które wydają się intuicyjnie poprawne, ale często są niedokładne i przez to, że nie rozumiemy losowości, nie mówiąc już o własnej biologii, często podejmujemy błędne decyzje. Te decyzje doprowadzają czasem do pojawienia się „Czarnych Łabędzi” – wydarzeń, które wydawały się niemożliwe, a ich pojawienie się zmienia sposób, w jaki patrzymy na świat.

Dla kogo?

  • Dla każdego, kto zawodowo zajmuje się analizą trendów i wykresów;

  • Dla kogokolwiek zainteresowanego zmniejszeniem narażenia na ryzyko; oraz

  • Dla każdego zainteresowanego epistemologią.

O autorze

Nassim Nicholas Taleb to jeden z najbardziej płodnych współczesnych ekonomistów i myślicieli. Zrobił magistra z nauk przyrodniczych, a doktorat z zarządzania. Wcześniej pracował jako trader w banku inwestycyjnym. Napisał wiele docenionych przez krytyków książek i opracowań, a jego liczne eseje zostały opublikowane w wielu magazynach i czasopismach. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Obecnie Taleb jest profesorem inżynierii ryzyka i pracuje na Politechnice w Nowym Jorku.