Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable


Autor: Nicholas Nassim Taleb15 min czytania
0 czytelników

Streszczenie

"Czarny łabędź" oferuje wgląd do świata nieprzewidywalnej losowości oraz ograniczeń, z którymi musimy się mierzyć próbując przewidzieć przyszłość. Przez to, że polegamy zbyt mocno na metodach prognostycznych, które wydają się intuicyjnie poprawne, ale często są niedokładne i przez to, że nie rozumiemy losowości, nie mówiąc już o własnej biologii, często podejmujemy błędne decyzje. Te decyzje doprowadzają czasem do pojawienia się „Czarnych Łabędzi” – wydarzeń, które wydawały się niemożliwe, a ich pojawienie się zmienia sposób, w jaki patrzymy na świat.

Dla kogo?

  • Dla każdego, kto zawodowo zajmuje się analizą trendów i wykresów;

  • Dla kogokolwiek zainteresowanego zmniejszeniem narażenia na ryzyko; oraz

  • Dla każdego zainteresowanego epistemologią.

O autorze

Nassim Nicholas Taleb to jeden z najbardziej płodnych współczesnych ekonomistów i myślicieli. Zrobił magistra z nauk przyrodniczych, a doktorat z zarządzania. Wcześniej pracował jako trader w banku inwestycyjnym. Napisał wiele docenionych przez krytyków książek i opracowań, a jego liczne eseje zostały opublikowane w wielu magazynach i czasopismach. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Obecnie Taleb jest profesorem inżynierii ryzyka i pracuje na Politechnice w Nowym Jorku.