Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym

Thinking, Fast and Slow


Autor: Daniel Kahneman20 min czytania
13 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Dwa umysły: jak nasze zachowanie jest zdeterminowane przez dwa różne systemy - jeden automatyczny, a drugi zależny od nas.
2. Lenistwo umysłu: jak lenistwo może prowadzić do błędów i wpływać na naszą inteligencję.
3. Autopilot: dlaczego nie zawsze mamy pełną kontrolę nad naszymi myślami i działaniami.
4. Błyskawiczne osądy: w jaki sposób umysł dokonuje szybkich wyborów, nawet jeśli brakuje mu wystarczających informacji, aby podjąć racjonalną decyzję.
5. Heurystyka: w jaki sposób umysł używa skrótów do podejmowania szybkich decyzji.
6. Brak głowy do liczb: dlaczego mamy problemy ze zrozumieniem statystyk i popełniamy z tego powodu możliwe do uniknięcia błędy.
7. Przeszłość niedoskonała: Dlaczego pamiętamy wydarzenia raczej z perspektywy czasu niż z doświadczenia.
8. Umysł górą: jak poprawiając nasz poziom koncentracji możemy drastycznie wpłynąć na nasze myśli i zachowania.
9. Podejmowanie ryzyka: sposób, w jaki przedstawia się nam prawdopodobieństwo, wpływa na naszą ocenę ryzyka.
10. Nie jesteśmy robotami: dlaczego nie dokonujemy wyborów opartych wyłącznie na racjonalnym myśleniu.
11. Przeczucie: dlaczego zamiast podejmować decyzje oparte wyłącznie na racjonalnych przesłankach, często kierujemy się czynnikami emocjonalnymi.
12. Fałszywe obrazy: czemu umysł buduje kompletne obrazy, aby wytłumaczyć świat, które jednak prowadzą do nadmiernej pewności siebie i błędów.
13. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Daniel Kahneman w swojej książce Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym (2011) - będąca podsumowaniem dziesięcioleci badań, które doprowadziły do przyznania mu Nagrody Nobla - przybliża swój dotychczasowy wkład w rozumienie psychologii i ekonomii behawioralnej.
Przez lata Kahneman i jego współpracownicy, których dokonania książka obszernie omawia, znacząco przyczynili się do powstania nowego wyobrażenia o ludzkim umyśle. Obecnie lepiej rozumiemy, w jaki sposób podejmowane są decyzje, dlaczego niektóre błędy w ocenie są tak powszechne i jak możemy się poprawić.

Dla kogo?

  • Każdego, kto interesuje się tym, jak działają nasze umysły, jak rozwiązujemy problemy, jak wydajemy osądy i do jakich słabości predysponują nasze umysły,

  • Każdego, kto interesuje się wkładem laureata Nagrody Nobla Daniela Kahnemana w psychologię i ekonomię behawioralną oraz tym, jak ów wkład przekłada się na całe społeczeństwo.

O autorze

Dr Daniel Kahneman w 2002 roku został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Pracuje naukowo w Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, jest emerytowanym profesorem psychologii i spraw publicznych w Woodrow Wilson School, profesorem psychologii w Princeton University i członkiem Center for Rationality na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie.