Psychologia tłumu

Psychologie des foules


Autor: Gustaw Le Bon16 min czytania
13 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Tłum a jednostka
2. Siła tłumu
3. Czym jest tłum?
4. Jednostka a tłum
5. Cechy tłumu
6. Idee tłumu
7. Wyobraźnia tłumu
8. Religia a tłum
9. Wierzenia tłumu
10. Przywódcy tłumów
11. Wierzenia stałe
12. Podział tłumów
13. Zakończenie

Streszczenie

„Psychologia tłumu” Gustawa Le Bon to pozycja o zjawisku tłumu rozważanym z psychologicznego punktu widzenia. Jej autor – uznawany za ojca psychologii społecznej – dokonał pierwszej psychologicznej analizy ludzkiego tłumu. Swoje wywody poparł licznymi przykładami, a wiele z jego myśli wywarło ogromny wpływ na inne dziedziny wiedzy.
Książka zawiera charakterystykę i analizę zachowań ludzi jako części zbiorowości, mówi o relacjach społecznych i wpływie środowiska na jednostkę, wskazuje sprzeczności pomiędzy interesem i potrzebą odrębnej jednostki a dążeniami zbioru jednostek, podaje klasyfikacje tłumu i porusza najważniejszy aspekty jego psychologii .

Dla kogo?

  • Dla każdego zainteresowanego problemami współczesnego świata,

  • Dla każdego, kto interesuje się psychologią i socjologią,

  • Dla osób, które badają relacje społeczne i wpływ środowiska na jednostkę.

O autorze

Gustave Le Bon (1841 - 1931) – francuski socjolog i psycholog, uznawany za inicjatora psychologii społecznej i główny przedstawiciel psychologizmu w socjologii. Główną dziedziną zainteresowań Le Bona była psychologia społeczna, a zwłaszcza psychologia tłumu i zbiorowości, ale interesował się także anatomią, fizjologią, antropologią, fizyką, chemią, etnopsychologią i historią cywilizacji, etnografią, archeologią i paleografią oraz teorią wychowania i psychologią wychowawczą.