Pięć dysfunkcji pracy zespołowej: Opowieść o przywództwie

The Five Dysfunctions of a Team: A Leadership Fable


Autor: Patrick Lencioni16 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. A co ja z tego będę miał? Nauczysz się, jak zbudować oraz utrzymać świetny zespół.
2. Praca zespołowa jest największą przewagą nad przeciwnikiem, zrób z niej więc swój priorytet.
3. Udana praca zespołowa oparta jest na zaufaniu, a zaufanie rodzi się wtedy, kiedy członkowie zespołu mogą swobodnie mówić o swoich słabościach i błędach.
4. Pierwszy krok w kierunku zbudowania zaufania należy do lidera zespołu, który pokaże swoją wrażliwość, a także podzieli się swoimi wątpliwościami i przyzna do błędów.
5. Jeżeli ludzie sobie ufają, angażują się w konstruktywne dyskusje i podejmują lepsze decyzje.
6. Każdy musi popierać podjętą decyzję, nawet jeżeli jej podjęcie nie było jednogłośne i nie wszyscy byli jej pewni.
7. Świetne zespoły rozliczane są bardzo jasno, co oznacza, że praca każdego z ich członków jest bardzo przejrzysta.
8. Efektywnie działające zespoły skupiają na celach zbiorczych, a nie ambicjach jednostek.
9. Pracownicy świetnych zespołów spędzają ze sobą bardzo wiele czasu, a to skutkuje faktycznym jego oszczędzaniem.
10. Podsumowanie

Streszczenie

„Pięć dysfunkcji pracy zespołowej” (2002) jest książką prezentującą pogląd, iż większość zespołów jest właściwie dysfunkcyjna oraz że należy podjąć celowe kroki, ale ułatwić dobrą pracę w grupie. Przywódca posiadający odpowiednią wiedzę, może w dużej mierze przyczynić się do polepszenia efektywności swojego zespołu, natomiast ta książka przedstawia kilka praktycznych porad, jak to zrobić.

Dla kogo?

  • Każdego zainteresowanego wstępnymi warunkami dobrego funkcjonowania budowanego zespołu

  • Każdego kto jest zainteresowany tematami przywództwa oraz zarządzania świetnie współpracującymi grupami

  • Każdego zainteresowanego dynamicznymi interakcjami w miejscu pracy

O autorze

Patrick Lencioni jest założycielem i prezesem The Table Group, gdzie jako konsultant i menedżer specjalizuje się w rozwijaniu silnych zespołów i tworzeniu zdrowej dynamiki w firmach. Pracował nie tylko dla firm z listy Fortune 500, ale także dla start-upów i organizacji non-profit. Opublikował wiele książek, w tym bestsellerowe 'Pięć dysfunkcji pracy zespołowej'.