Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym

Wealth, Poverty and Politics


Autor: Thomas Sowell15 min czytania
12 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. O książce „Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym”
2. Omówienie problematyki poruszanej w książce Thomasa Sowella
3. Wpływ położenia geograficznego na rozwój cywilizacji
4. Znaczenie dostępu do dróg wodnych — Afryka
5. Znaczenie dostępu do dróg wodnych — Ameryka Północna
6. Inne warunki geograficzne mające wpływ na minioną i obecną sytuację gospodarczą
7. Pobudki kulturowe jako motyw kształtujący koleje życia ludzkiego
8. Społeczeństwo i jego znaczenie z perspektywy ogólnoświatowej
9. Polityka rozdaje karty
10. Kiedy bogactwo oznacza biedę
11. Spojrzenie w przyszłość w świetle faktów
12. „Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym” autorstwa Thomasa Sowella – podsumowanie

Streszczenie

Książka "Bieda, bogactwo i polityka w ujęciu globalnym" autorstwa Thomasa Sowella to pozycja czytelnicza, która w przejrzysty sposób wyjaśnia zależność pomiędzy statusem majątkowym danej cywilizacji, a warunkującymi, owy status, czynnikami. Amerykański ekonomista, bazując na dostępnej wiedzy i analizach minionych wydarzeń, wyróżnia kilka podstawowych przyczyn ubóstwa. Należą do nich między innymi uwarunkowania geograficzne, kulturowe, społeczne czy polityczne.

Dla kogo?

  • dla ekonomistów

  • dla studentów ekonomii

  • dla socjologów

O autorze

Thomas Sowell to amerykański ekonomista, profesor w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Prócz działalności naukowej i badawczej, które zaowocowały licznymi publikacjami książkowymi, Sowell zajmuje się publicystyką na łamach prasy. Swoje poglądy określa jako najbliższe libertarianizmowi.