Czego nie można kupić za pieniądze. Moralne granice rynku

What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets


Autor: Michael J. Sandel14 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Czy wszystko ma swoją cenę?
2. Myślenie rynkowe rozprzestrzeniło się niezauważalnie w prawie każdej sferze życia społecznego, stając się nie lada wyzwanie dla społeczeństwa.
3. Triumf myślenia rynkowego ma poważne konsekwencje dla sprawiedliwości społecznej.
4. Podczas, gdy myślenie rynkowe jest skuteczne w kierowaniu działaniami ludzi, nie wszystko powinno być na sprzedaż.
5. Wprowadzanie norm rynkowych w nowych miejscach może mieć niezamierzone, niefortunne i nieodwracalne konsekwencje.
6. Ekonomiści nie są dostatecznie świadomi kwestii moralnych, które wynikają z myślenia rynkowego.
7. Wbrew teoriom ekonomicznym, należy zachęcać do altruizmu.
8. W każdym przypadku musimy zdecydować, czy korzyści płynące z polityki opartej na myśleniu rynkowym przewyższają obawy natury moralnej.
9. Potrzebujemy poważnej debaty publicznej na temat tego, w którym miejscu naszego społeczeństwa mile widziane jest myślenie rynkowe.
10. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Streszczenie książki "Czego nie można kupić za pieniądze" (2013) wyjaśniają, jak myślenie oparte na zasadach rynkowych - jak wprowadzenie zachęt i udostępnianie wszystkiego za odpowiednią cenę, wkradło się w niemal każdą sferę naszego życia. Oznacza to, że często mamy do czynienia z poważnymi problemami moralnymi, szczególnie, gdy moralność rynkowa przejawia się w obszarze, do którego nie należy.

Dla kogo?

  • Każdego, kto interesuje się ekonomią, moralnością i tym jak obie te rzeczy się przenikają,

  • Każdego, kto interesuje się krytyczną analizą myślenia rynkowego, które od trzech dekad jest niekwestionowane,

  • Każdego, kto ma wizję tego, w jakim społeczeństwie chciałby żyć,

  • Każdego, kto uważa, że wszystko powinno być na sprzedaż.

O autorze

Michael J. Sandel to amerykański filozof. Studiował w Oksfordzie, a od trzech dekad wykłada filozofię polityczną na Harvardzie. Jego wykłady na temat sprawiedliwości stały się tak popularne, że bilety na miejsca w jego sali wykładowej musiały być rozlosowane. W 2009 roku jego wykłady zostały udokumentowane dla telewizji amerykańskiej i można je teraz oglądać w Internecie pod adresem www.justiceharvard.org.