Koniec pieniądza papierowego

Das Ende des Papiergeld-Zeitalters: Ein Brevier der Freiheit.


Autor: Roland Baader15 min czytania
16 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Takiemu państwu już dziękujemy
2. Jest alternatywa, więc możesz wybierać
3. Socjaliźmie, nie wracaj!!!
4. Od największego współczesnego złodzieja - socjalizmu monetarnego - do nieodpowiedzialności za świat
5. Toniemy w oceanie długów
6. Głęboko niemoralne państwo socjalne
7. Jak wychować dobrego niewolnika?
8. Socjalistyczna bajka, w której zdrowie nie jest towarem
9. Spod utopii w utopię
10. Co z tą Unią?
11. Kto pierwszy krzyknie: dość?
12. Jesteś wolny, ale myśl tak, jak my chcemy! Zrozumiano?
13. Keynesizm? Ideologiczna trucizna!
14. Społeczeństwo strachu
15. Jego wysokość polityk
16. O czym zapomnieliśmy?

Streszczenie

Jestem wolnym człowiekiem, który jest odpowiedzialny za swoje przeznaczenie.

Autor był niemieckim ekonomistą, intelektualistą, księgowym w firmie i sukcesorem rodzinnego przedsięwzięcia. Odziedziczoną fabrykę tekstyliów rozbudował do dwóch tysięcy pracowników. W trudnych czasach nie przeniósł produkcji do tańszych krajów, co przyczyniło się do przegranej z konkurencją i, w 1988 roku, do rezygnacji z działalności. Zanim to ostatecznie nastąpiło zdążył zabezpieczyć wszystkich pracowników, rozliczyć się z bankami i zapewnić poduszkę finansową swojej rodzinie. Marzył o świętym spokoju od państwa- był gotów płacić jeden, raz ustalony podatek i na tym koniec. Jego rytuały wyznaczały: rodzina, grono przyjaciół, dobre wino, papierosy i niekończące się dyskusje. Kochał życie, Hiszpanię, którą pragnął przemierzyć na osiołku i Włochy, do których miłością zaraziła go żona. Był nie tylko wykształconym ekonomistą, ale też ambitnym samoukiem zgłębiającym niezliczone książki, którymi wzbogacał własną bibliotekę. Rozrosła się do 70 metrów kwadratowych i została ulokowana najpierw w dawnej fabryce jego matki, a następnie przeniesiona do Wiednia, gdzie zgromadzono dzieła wybitnych ekonomistów. Był studentem laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii Friedricha A. Von Hayeka i przynależał do Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Książkę tę stworzyli, pod jego okiem, uczniowie, którzy uporządkowali jego poglądy, opierając się na wybranych fragmentach dzieł mistrza. Odtworzyli też jego niezwykle dosadny i barwny język.

Dla kogo?

  • Dla tych, co chcą uchronić swój majątek przez działaniem państwa,

  • Dla tych, co cenią sobie wolność,

  • Dla tych, co chcą poznać konsekwencje szkodliwości państwa opiekuńczego,

  • Dla tych, co są zainteresowani prawdziwą ekonomią,

  • Dla tych, co chcą dowiedzieć się o zagrożeniach pieniądza cyfrowego.

O autorze

Roland Baader studiował u Friedricha von Hayeka we Fryburgu, później przez dwie dekady był przedsiębiorcą, a od lat jest wolnym autorem, niezależnym, jak sam podkreśla, "od nikogo". Opublikował kilkanaście książek i kilkaset artykułów. Jest członkiem międzynarodowego Towarzystwa Mont Pelerin, skupiającego obrońców wolności i wolnej przedsiębiorczości. Uważany jest za czołowego w niemieckim obszarze językowym "filozofa wolności", który w sposób przystępny i klarowny upowszechnia wśród Niemców idee wolności, demaskując bezlitośnie wszystkie warianty socjalizmu i etatyzmu.