Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?

The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion


Autor: Jonathan Haidt18 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. W przeciwieństwie do ogólnie panującego przekonania, to nasze emocje, a nie zdrowy rozsądek, determinują nasze poglądy moralne.
2. Podczas podejmowania decyzji moralnych, najpierw do głosu dochodzi nasza intuicja, a dopiero potem zdrowy rozsądek.
3. Ludzkie zainteresowanie samym sobą, a także troska o ich własną reputację, mają bardzo duży wpływ na decyzje moralne.
4. Mimo, iż osądy moralne różnią się w poszczególnych kręgach kulturowych, wszystkie one mają identyczne fundamenty.
5. Ludzie z zachodnich, wykształconych, zindustrializowanych, bogatych i demokratycznych kultur mają dość spaczone pojęcie moralności.
6. Ewolucja sprawiła, że jesteśmy jednocześnie samolubni i altruistyczni.
7. Ludzkie poczucie wspólnoty oraz zgodności w obrębie danej grupy może zostać wzmocnione za pomocą przycisku „rój”.
8. Religia jest w stanie stwarzać jednolite, altruistyczne oraz spójne moralnie społeczności.
9. Kiedy liczysz na poparcie społeczne, to konserwatyści staną się zwolennikami mniej restrykcyjnych podstaw moralnych, niż liberałowie.
10. Polityka publiczna zagrożona jest polaryzacją, dlatego tak konserwatyści, jak i liberałowie powinni umocnić swoje silne strony.
11. Podsumowanie

Streszczenie

„Prawy umysł” (2012) to książka mówiąca o tym, w jaki sposób podejmujemy decyzje moralne, podkreślając, że nasze osądy opierają się głównie na naszej intuicji, a nie zdrowym rozsądku. Opierając się na swoim doświadczeniu w zakresie psychologii społecznej oraz ponad 25 latach przełomowych badań, autor wyjaśnia nam w jaki sposób nasza moralność zarówno wiąże nas ze sobą oraz różni, a także jak religia i polityka tworzą wspólnoty oparte na wyznawanej moralności.

Dla kogo?

  • Każdego, kto pragnie dowiedzieć się, jak podejmowane są decyzje moralne,

  • Każdego, kto jest zainteresowany tym, w jaki sposób nasze interesy moralne, zarówno dzielą nas, jak i łączą.

O autorze

Jonathan David Haidt jest amerykańskim psychologiem społecznym, profesorem etycznego przywództwa na New York University Stern School of Business i autorem. Jego główne obszary badań to psychologia moralności i emocji moralnych.