Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat

Debt: The First 5,000 Years


Autor: David Graeber14 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Dowiedz się o początkach pieniądza i o tym, jak ich użycie zmieniało się na przestrzeni dziejów.
2. Systemy długów i kredytów istnieją od początku zapisanej historii ludzkości.
3. Funkcjonowanie gospodarek rynkowych opiera się na przemocy i dekontekstualizacji dóbr i ludzi.
4. Grosze, dziesięciocentówki i rynki nie pojawiły się tak po prostu. Są one powiązane bezpośrednio z interesami państwa.
5. Społeczeństwo nękane wojną preferuje płatności w gotówce, podczas gdy stosunki kredytowe pragną pokoju.
6. W pierwszych imperiach agrarnych (3500-800 p.n.e.) większość interesów odbywała się za pomocą wirtualnych pieniędzy.
7. W Epoce Osiowej (800 p.n.e. - 600 n.e.) nastąpił rozwój monet, co doprowadziło do powstania rynków i nowoczesnej religii.
8. W średniowieczu (600 - 1500 n.e.) wirtualne pieniądze powróciły wraz ze zmianami na rynkach i w społeczeństwach.
9. W epoce imperiów europejskich (1500-1971 n.e.) ponownie zapanowała gotówka i narodził się kapitalizm.
10. W obecnej erze (1971 - dziś) nastąpił powrót do pieniądza wirtualnego, ale z mniejszą liczbą kontroli.
11. Podsumowanie

Streszczenie

Wielu z nas zakłada, że pieniądze (czy też kapitalizm w ogóle) są fundamentalną częścią ludzkiego społeczeństwa. W książce "Dług" autor David Graeber przedstawia antropologiczne studium pieniądza, które kwestionuje powszechne założenia, dowodząc, że pieniądze i pojęcie długu są w rzeczywistości produktami konkretnych okoliczności historycznych.

Dla kogo?

  • Dla każdego, kto interesuje się antropologią lub historią,

  • Dla każdego, kto interesuje się ekonomią,

  • Dla każdego, kto interesuje się pieniądzem jako pojęciem społecznym.

O autorze

David Graeber jest antropologiem, aktywistą i profesorem London School of Economics. Mocno zaangażowany w ruch Occupy Wall Street, przypisuje się mu ukucie frazy „Jesteśmy 99 procentami”. Jego prace i opracowania dotyczące antropologii, anarchizmu i sprawiedliwości społecznej przyniosły mu wiele wyróżnień.