Leadership is Language: The Hidden Power of What You Say - and What You Don'tAutor: David Marquet20 min czytania
12 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Stań się lepszym, skuteczniejszym liderem poprzez zmianę sposobu komunikacji.
2. W tradycyjnym podejściu do zarządzania ludzie dzieleni są na dwie kategorie - podejmujących decyzje i je wykonujących.
3. Język starego podejścia do przywództwa jest deterministyczny i binarny - wszystko polega na robieniu, a nie na myśleniu.
4. Stare podejście do przywództwa nie jest już efektywne dla nowoczesnych firm.
5. Aby organizacje mogły się rozwijać, wykonawcy muszą również decydować.
6. Skuteczni liderzy używają języka, który zachęca ludzi do wypowiadania się, wnoszenia wkładu i uczestnictwa.
7. Skuteczny lider odrzuca tradycyjny sposób myślenia
8. Skuteczni liderzy stosują podejście polegające na współpracy przy podejmowaniu decyzji, które uwzględnia różnorodność i zmienność.
9. Skuteczne przywództwo oznacza skłonienie ludzi do zaangażowania się w działania, a nie do wykonywania poleceń.
10. Skuteczni liderzy realizują określone cele, zamiast kontynuować pracę w nieskończoność.
11. Skuteczni liderzy zachęcają ludzi do nauki, rozwoju i doskonalenia.
12. Podsumowanie

Streszczenie

Książka "Leadership is Language" to podręcznik skutecznego zarządzania zespołem. Napisana przez byłego kapitana Marynarki Wojennej USA, uczy liderów, jak mogą zmienić swój język i sposób myślenia, aby usprawnić podejmowanie decyzji, wzmocnić pracowników i osiągnąć lepsze wyniki.

Dla kogo?

  • Dla liderów zespołów, kadry kierowniczej i menedżerów (zarówno obecnych, jak i aspirujących),

  • Dla osób zainteresowanych tym, w jaki sposób język kształtuje ludzkie zachowania.

O autorze

David Marquet spędził 28 lat w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych (był dowódcą okrętu podwodnego z napędem jądrowym). Po opuszczeniu armii został konsultantem biznesowym i w ramach swojej pracy doradza organizacjom w zakresie przywództwa.