Przyszłość zależy od nas. Przewodnik po kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów

The Future We Choose: Surviving the Climate Crisis


Autorzy: Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac20 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Daj się zainspirować i wybierz zrównoważoną przyszłość.
2. Jeśli nie zaczniemy działać teraz, znajdziemy się na drodze do świata, w którym nie da się żyć.
3. Jesteśmy w stanie stworzyć stabilną i bezpieczną przyszłość, lecz będzie to wymagało poważnych zmian w sposobie, w jaki robimy niemal wszystko.
4. Chcąc rozwiązać kryzys klimatyczny, musimy uwierzyć, że jest to problem, który możemy rozwiązać.
5. Jeśli potrafisz przyjąć postawę polegającą na współpracy, przekonasz się, że wszystkiego wystarczy dla wszystkich.
6. Nadal nie jest zbyt późno na odnowienie światowych zasobów naturalnych, ale musimy przyjąć regeneracyjny sposób życia.
7. Chcąc stworzyć świat, w którym da się żyć, musimy podjąć odważne kroki do przodu i odwrócić się od przeszłości.
8. Technologia to olbrzymi atut - może nawet niezbędny do zakończenia kryzysu klimatycznego - musimy jednak korzystać z niej w sposób odpowiedzialny.
9. Czas zmienić swoje nawyki konsumpcyjne.
10. Powinniśmy szukać prawdy, aby walczyć ze zmianami klimatu poprzez działania polityczne.
11. Podsumowanie

Streszczenie

Przyszłość zależy od nas. Przewodnik po kryzysie klimatycznym dla niepoprawnych optymistów (2020) ukazuje nam dwie możliwe wizje życia na Ziemi: tę, w której panują upały, zmniejsza się bioróżnorodność i znacznie pogarsza się jakość życia, oraz tę, w której temperatura na planecie ustabilizowała się, życie kwitnie, a ludzkość prosperuje.
To jaki świat wybierzemy będzie zależało od działań, które podejmiemy teraz, w krytycznej dekadzie walki ze skutkami zmian klimatycznych.
Mimo że perspektywa może wydawać się zniechęcająca, nadszedł czas, by podjąć wyzwanie i zadecydować o naszej przyszłości.

Dla kogo?

  • Bojowników walczących o ochronę klimatu, którzy czują beznadziejność swojej sprawy,

  • Każdego, kto chce dowiedzieć się, jak może pomóc w budowaniu zrównoważonego świata,

  • Osób martwiących się o przyszłość.

O autorach

Christiana Figueres jest kostarykańską dyplomatką, która przewodniczyła wielu organizacjom międzynarodowym i pełniła funkcję sekretarza wykonawczego ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w latach 2010-2016. W tym okresie prowadziła sześć corocznych globalnych negocjacji klimatycznych, które ostatecznie zaowocowały historycznym Porozumieniem Paryskim z 2015 roku.

Tom Rivett-Carnac jest brytyjskim lobbystą politycznym i byłym mnichem buddyjskim. Wcześniej był prezesem i dyrektorem generalnym Carbon Disclosure Project USA, organizacji charytatywnej typu not-for-profit.