Post Corona. Biznes w czasach pandemii: od kryzysu do szans

Post Corona: From Crisis to Opportunity


Autor: Scott Galloway13 min czytania
8 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Krótkie omówienie zasad gospodarki COVID-owej.
2. Na skutek pandemii COVID-19 dotychczasowe tendencje gospodarcze uległy przyspieszeniu.
3. Pandemia okazała się korzystna dla kilku dobrze usytuowanych firm.
4. Epidemia koronawirusa oczyściła drogę do ekspansji firm technologicznych.
5. Inwestor zawsze stara się dostrzec kolejną wielką rzecz.
6. Światowa pandemia wymusza w końcu na szkolnictwie wyższym innowacje.
7. Chcąc przetrwać ten kryzys i uniknąć kolejnego, potrzebujemy silniejszych społeczności i lepszej współpracy.
8. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Post Corona (2020) stanowi obiektywną ocenę skutków epidemii COVID-19, która zmieniła nasz świat. To studium post-pandemicznego świata biznesu pokazuje, kto skorzystał, a kto ucierpiał z powodu wirusa.

Dla kogo?

  • Inwestorów oczekujących solidnych porad finansowych,

  • Przedsiębiorców nawigujących w nowym, niepewnym środowisku biznesowym,

  • Każdego, kto próbuje zrozumieć świat po pandemii.

O autorze

Scott Galloway jest profesorem marketingu w Stern School of Business na Uniwersytecie Nowojorskim, gdzie wykłada strategię marki i marketing cyfrowy. Jest również odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą i założył dziewięć firm, w tym wywiadownię gospodarczą L2 Inc, firmę konsultingową Prophet i firmę e-commerce Red Envelope.