Kreatywność S.A. Droga do prawdziwej inspiracji

Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces That Stand in the Way of True Inspiration


Autorzy: Ed Catmull, Amy Wallace14 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Dowiedz się, jak w pełni wykorzystać potencjał twórczy swojego zespołu.
2. Hierarchiczne struktury uniemożliwiają przekazywanie szczerych informacji zwrotnych przez pracowników, zwłaszcza jeśli są one skierowane do przełożonych.
3. Strach przed porażką powoduje, że ludzie wolą obierać znane trasy, zamiast ryzykować zmiany.
4. Liderzy muszą przyznać się do własnych niedociągnięć i wysłuchać opinii swoich pracowników.
5. Pracownicy pracują ciężej, jeśli mają poczucie, że przyczyniają się do podnoszenia poziomu firmy.
6. Ludzie są ważniejsi niż pomysły czy procesy, dlatego skompletowanie idealnego zespołu ma kluczowe znaczenie.
7. Kierownictwo musi ufać swojej kadrze i dawać im prawo do podejmowania decyzji.
8. Zadaniem menedżera nie jest unikanie ryzyka i porażek, ale umożliwienie firmie powrotu do równowagi.
9. Firmy muszą traktować swoje środowisko pracy jako narzędzie wspierania kreatywności.
10. Podsumowanie

Streszczenie

"Kreatywność, S.A." przedstawia szczytowe i negatywne momenty w historii Pixara i Disney Animation Studios oraz osobistą drogę Eda Catmulla do roli znanego menedżera, którym jest dzisiaj. Wyjaśnia przy tym nabyte po drodze przekonania dotyczące zarządzania i oferuje praktyczne porady, jak przekształcić członków swojego zespołu w twórcze supergwiazdy.

Dla kogo?

  • Dla każdego, kto interesuje się skutecznymi nawykami menedżerskimi i stylami przywództwa,

  • Dla każdego, kto zarządza pracownikami, których praca wymaga kreatywności,

  • Dla każdego, kto naprawdę chce budować trwałą kulturę kreatywności.

O autorach

Ed Catmull był jednym z założycieli Pixara (firma powstała w 1986 roku). Obecnie jest prezesem zarówno Pixara jak i Disney Animation Studios. Oprócz tego, że odniósł sukces jako menedżer, przyczynił się również do powstania wielu ważnych narzędzi w dziedzinie grafiki komputerowej i animacji.

Amy Wallace jest redaktorem naczelnym magazynu Los Angeles, a także korespondentką GQ.