How to Be a Positive Leader: Small Actions, Big ImpactAutorzy: Jane E. Dutton, Gretchen M. Spreitzer17 min czytania
12 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Co ja z tego mam? Spraw, aby praca była pozytywnym doświadczeniem.
2. Liderzy muszą zachęcać do pobudzających interakcji wśród swoich pracowników, aby organizacja była bardziej kreatywna.
3. Pracownicy są najbardziej zmotywowani, gdy widzą sens swojej pracy.
4. Zawsze negocjuj z rozwagą: nie pozwól, aby emocje przesłoniły Ci ocenę sytuacji.
5. Liderzy powinni kultywować pozytywną tożsamość u swoich pracowników.
6. Zachęcaj siebie i swoich pracowników do rozwoju - zostaniesz nagrodzony/a pewnością siebie i nowym zapałem.
7. Pracownicy są szczęśliwsi i osiągają lepsze wyniki, gdy mogą dostosować swoją pracę do swoich osobowości.
8. Firmy powinny zachęcać swoich pracowników do zachowań cnotliwych, gdyż poprawia to morale i wydajność.
9. Pracownicy doceniają etycznych liderów, a to prowadzi do wyższej wydajności.
10. Ludzie są najbardziej skłonni do rozwoju, gdy mają nadzieję, więc należy ją wspierać.
11. Podczas wprowadzania zmian liderzy powinni postrzegać pracowników jako zasoby, a nie przeszkody.
12. Podsumowanie

Streszczenie

"How to Be a Positive Leader" analizuje najnowocześniejsze badania z dziedziny pozytywnych zachowań organizacyjnych, w których firmy starają się wspierać zarówno pozytywne nastawienie do pracy, jak i wysoką wydajność pracowników. Badania te uzupełnione są przykładami z prawdziwych organizacji.

Dla kogo?

  • Dla wszystkich zainteresowanych koncepcją szczęścia w pracy

  • Dla liderów, którzy chcą budować prężne, odnoszące sukcesy organizacje

  • Dla pracowników, którzy chcą być szczęśliwsi i bardziej wydajni

O autorach

Jane E. Dutton jest profesorem na Uniwersytecie Administracji Biznesu i Psychologii w Michigan. Prowadzi badania, uczy i współpracuje z organizacjami w kwestiach związanych z tym, jak wydobyć z pracowników i organizacji to, co najlepsze.

Gretchen M. Spreitzer jest profesorem na Uniwersytecie Administracji Biznesu i Psychologii w Michigan. Jej badania koncentrują się na wzmacnianiu pozycji pracowników i rozwoju przywództwa, szczególnie w kontekście zmian organizacyjnych i upadku organizacji.