Marketing za przyzwoleniem. Jak zmienić obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów

Permission Marketing: Turning Strangers Into Friends And Friends Into Customers


Autor: Seth Godin15 min czytania
9 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Naucz się, jak skuteczniej prowadzić akcje marketingowe
2. Klasyczny model marketingu na skalę masową przestał się sprawdzać.
3. Marketing przerywania już nie działa, ale Marketing przez zezwolenie tak.
4. Permission Marketing zmienia zainteresowanych nieznajomych w lojalnych klientów.
5. Marketing przyzwolenia doskonale sprawdza się dzięki budowaniu zaufania w czasie.
6. Ufność i zażyłość mają różne stopnie, a każdy z nich wiąże się z własnymi przywilejami i granicami.
7. Internet jest świetnym środowiskiem dla Permission Marketingu.
8. Wszystkie firmy mogą odnieść korzyści z dobrze przeprowadzonej kampanii typu Permission.
9. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Marketing za przyzwoleniem. Jak zmienić obcych ludzi w znajomych, a znajomych w klientów (1999) omawia sytuacje konfliktowe i problemy, z jakimi borykają się współcześni specjaliści od marketingu w czasach cyfrowych, i proponuje realną alternatywę. Autor wyjaśnia, w jaki sposób rynek usług promocyjnych zapełnia się i jak to sprawia, że tradycyjna reklama staje się nieskuteczna. Autor sugeruje, że inteligentni marketerzy nie powinni już zwyczajnie przerywać konsumentom, ale zapraszać ich, by poświęcili swój czas i stali się aktywnymi uczestnikami procesu marketingowego.

Dla kogo?

  • Dla każdego, kto pracuje w branży marketingowej

  • Każdego, kto interesuje się marketingiem lub reklamą

  • Każdego, kto świadczy usługi freelancerskie lub prowadzi małą firmę

  • Każdego, kto chce założyć firmę typu start-up

O autorze

Seth Godin jest odnoszącym sukcesy przedsiębiorcą, pedagogiem, autorem i mówcą na temat marketingu i przywództwa. Założył dwie firmy, Squidoo i Yoyodyne. Napisał również 18 książek. Prowadził szereg warsztatów marketingowych, seminariów i kursów. Jest autorem bardzo popularnego bloga 'Seth’s Blog'.