Dawaj i bierz

Give and Take: A Revolutionary Approach to Success


Autor: Adam Grant16 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Biorcy koncentrują się na sobie i tylko na tym, co mogą uzyskać od innych.
2. Dawcy kierują się chęcią pomagania innym i budowania sukcesu grupy.
3. Znajdując się gdzieś pomiędzy dawcami a biorcami, kooperanci dążą do uczciwej, równoprawnej wymiany z innymi.
4. Ile dajemy i ile bierzemy, zależy od tego, z kim wchodzimy w interakcje.
5. Wytrwali biorcy tracą szacunek i niszczą swoją reputację.
6. Dawcy często osiągają wysokie stanowiska w społeczeństwie, ponieważ koncentrują się na większym dobru.
7. Skuteczni darczyńcy rozwijają i wykorzystują swoje rozległe sieci kontaktów, aby przynosić korzyści zarówno innym, jak i sobie.
8. Darczyńcy dostrzegają potencjał w każdym, kogo spotkają, co czyni ich niewiarygodnymi w odnajdywaniu i rozwijaniu talentów.
9. Bezsilna komunikacja daje dawcom ogromną przewagę.
10. Dawcy odnoszą sukcesy tylko wtedy, gdy są w stanie uniknąć wypalenia zawodowego lub bycia wykorzystywanym przez biorców.
11. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Dawaj i bierz stanowi powiew świeżego powietrza dla tradycyjnych teorii sukcesu. Książka "Dawaj i bierz", poparta przełomowymi badaniami, pokazuje, że sekretem głębokiego sukcesu i spełnienia może być pomaganie innym, a nie konkurowanie z nimi.

Dla kogo?

  • N/A

  • N/A

  • N/A

O autorze

Adam Grant jest psychologiem, uznanym konsultantem (doradzał takim firmom jak Google, Goldman Sachs i Disney Pixar) oraz mówcą publicznym zajmującym się tematyką zasobów ludzkich i zarządzania. Grant jest wielokrotnie nagradzanym profesorem w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii. Dużo publikuje w 'The New York Times' na temat psychologii miejsca pracy.