Porozumienie bez przemocy. O języku życia

Nonviolent Communication: A Language of Life


Autor: Marshall B. Rosenberg17 min czytania
12 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Zobacz, jak stać się współczującym rozmówcą.
2. Zaangażowanie w alienującą komunikację uniemożliwia okazywanie współczucia.
3. Nonviolent Communication to metoda komunikacji opartej na współczuciu.
4. Oddziel obserwację i ocenę od siebie.
5. Naucz się wyrażać, co czujesz.
6. Weź odpowiedzialność za własne uczucia.
7. Naucz się rozpoznawać potrzeby leżące u podstaw uczuć.
8. Przedstaw, czego chciałbyś od innych, aby pomóc w zaspokojeniu własnych potrzeb.
9. Użyj NVC, aby ograniczyć samokrytykę.
10. Kiedy słuchasz empatycznie, usłyszysz uczucia, potrzeby i prośby innych.
11. NVC to potężne narzędzie do rozwiązywania konfliktów.
12. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Porozumienie bez przemocy. O języku życia. O czym jest ta książka? Niniejsze streszczenie prezentuje zasady Komunikacji bez Przemocy (Nonviolent Communication - NVC) jako pełnego współczucia sposobu na obcowanie z samym sobą jak i z innymi. Dzięki prostym technikom można nauczyć się, jak świadomie zmieniać swój język i myślenie, by móc tworzyć lepsze jakościowo relacje z innymi.

Dla kogo?

  • N/A

  • N/A

  • N/A

O autorze

Marshall Rosenberg był amerykańskim psychologiem, mediatorem, autorem i nauczycielem. Począwszy od wczesnych lat 60. opracował komunikację bez przemocy, proces wspierania partnerstwa i rozwiązywania konfliktów między ludźmi, w związkach i społeczeństwie.