Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu. Opowieść o przywództwie

The Ideal Team Player: How to Recognize and Cultivate The Three Essential Virtues


Autor: Patrick Lencioni12 min czytania
8 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Książka ‘Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu’ bada rolę, jaką odgrywa praca zespołowa w dzisiejszym środowisku biznesowym
2. Zespół z utalentowanymi jednostkami, który nie potrafi ze sobą współpracować, jest dysfunkcyjny. Poznaj pięć cech rozbitych zespołów.
3. Idealny gracz zespołowy to zaangażowany pracownik lub osoba, która chce zrobić więcej niż to konieczne.
4. Wielcy gracze zespołowi mają inteligencję społeczną, ponieważ "przyjaźnie nastawieni" ludzie pracują bardziej efektywnie.
5. Gracze zespołowi są pokorni, przedkładają potrzeby i cele zespołu nad swoje własne.
6. Podczas rozmowy z potencjalnym pracownikiem sprawdź, czy dana osoba wykazuje te trzy cnoty.
7. Odkryj i rozwijaj trzy cnoty u pracowników, po czym utrwal je w kulturze firmy.
8. Podsumowanie

Streszczenie

Książka "Trzy kluczowe cechy idealnego członka zespołu" bada rolę, jaką odgrywa praca zespołowa w dzisiejszym środowisku biznesowym i pokazuje, jak zbudować zespół nastawiony na sukces. Wyjaśnia, co wyróżnia dobrego gracza zespołowego, jak go znaleźć i jakich strategii będziesz potrzebował, aby zbudować firmę wokół koncepcji współpracy.

Dla kogo?

  • Dla pracowników korporacji

  • Dla szefów oddziałów przedsiębiorstwa

  • Dla trenerów drużyn sportowych

O autorze

Patrick Lencioni jest założycielem i prezesem The Table Group, gdzie jako konsultant i menedżer specjalizuje się w rozwijaniu silnych zespołów i tworzeniu zdrowej dynamiki w firmach. Pracował nie tylko dla firm z listy Fortune 500, ale także dla start-upów i organizacji non-profit. Opublikował wiele książek, w tym bestsellerowe 'Pięć dysfunkcji pracy zespołowej'.