Strategia konkurencji: Metody analizy sektorów i konkurentów

Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors


Autor: Michael E. Porter14 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Co ja z tego mam? Spraw, aby Twoja firma wzbiła się na wyżyny dzięki konkurencyjnej strategii.
2. Stan konkurencji w danej branży zależy od pięciu podstawowych czynników.
3. Strategie konkurencyjne można podzielić na trzy podstawowe kategorie.
4. W analizie konkurencji można wyróżnić cztery elementy diagnostyczne.
5. Zwróć uwagę na zapowiedzi konkurencji i komentarze w środowisku branżowym.
6. Nowo powstające branże charakteryzują się wspólnymi czynnikami strukturalnymi.
7. Bariery wyjścia sprawiają, że firmy konkurują w upadających branżach, zaś alternatywy strategiczne pomagają im przetrwać.
8. Konkurencja w branżach globalnych stwarza unikalne problemy i alternatywy strategiczne.
9. Integracja pionowa ma istotne korzyści i koszty.
10. Podsumowanie

Streszczenie

Książka "Strategia konkurencji" prezentuje szczegółową analizę cech charakterystycznych dla konkurencji w branży, a także powszechnie stosowanych strategii, które zapewniają sukces w biznesie. Nie tylko oferuje cenne spostrzeżenia na temat tego, jak konkurować na rynku, ale również pokazuje, w jaki sposób firmy mogą wykorzystać informacje o swoich konkurentach, aby ich pokonać w walce o klienta.

Dla kogo?

  • Dla pionierów w nowej branży

  • Dla przedsiębiorców, którzy chcą zaistnieć na rynku

O autorze

Michael E. Porter jest profesorem w Institute for Strategy and Competitiveness w Harvard Business School oraz wiodącym autorytetem w dziedzinie strategii konkurencji i rozwoju gospodarczego.