Biologia przekonań. Uwolnić moc świadomości, materii i cudów.

The Biology Of Belief: Unleashing The Power Of Consciousness, Matter And Miracles


Autor: Bruce H. Lipton15 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Dowiedz się, dlaczego życie może być wytłumaczone spirytualnie.
2. Najważniejszym założeniem teorii ewolucji powinna być współpraca, a nie rywalizacja.
3. Mózgiem komórki, który kontroluje jej zachowanie, nie jest jądro, ale jej błona.
4. Wbrew temu, w co wierzą niektórzy Darwiniści, istnieje wiele dowodów sugerujących, że geny nie warunkują naszego rozwoju.
5. Dotychczasowe teorie w naukach medycznych są przestarzałe, co stwarza dla nas zagrożenie.
6. Umysł odgrywa kluczową rolę dla naszego zdrowia fizycznego.
7. Dzięki ewolucji dysponujemy dwoma podstawowymi mechanizmami przetrwania: rozwojem i ochroną.
8. Już od samego poczęcia zachowanie rodziców determinuje sposób myślenia i postępowania ich dzieci.
9. To współpraca, a nie rywalizacja, stanowi najskuteczniejszą siłę rozwojową.
10. Istnieje wiele naukowych dowodów na to, że jesteśmy stworzeni na podobieństwo wszechświata i że po śmierci nadal istnieje życie.
11. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Biologia przekonań. Uwolnić moc świadomości, materii i cudów. przedstawia przełomowe zmiany w biologii i odkrywa nowe podejście do związku między umysłem a materią. Wykorzystując łatwo dostępne przykłady i wyjaśnienia, Lipton oferuje radykalną alternatywę dla naszego rozumienia wpływu genów na nasze zachowanie i tożsamość.

Dla kogo?

  • N/A

  • N/A

  • N/A

O autorze

Dr Bruce H. Lipton, pionier nowej biologii, jest liderem w łączeniu nauki i duchowości. Z wykształcenia biolog komórkowy, pracował w szkole medycznej na Uniwersytecie Wisconsin, a następnie prowadził przełomowe badania nad komórkami macierzystymi na Uniwersytecie Stanforda. Jest autorem bestsellerowej książki „Biologia przekonań”. W 2009 roku otrzymał prestiżową nagrodę Goi Peace Award przyznaną mu za wkład naukowy w harmonię świata.