Koncentruj się! Strategiczny klucz do przyszłości twojej firmy

Focus: The Future of Your Company Depends on It


Autor: Al Ries13 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Przekonaj się, dlaczego najsilniejszym atutem firmy jest jej ukierunkowanie.
2. Podstawowym celem firm jest z reguły ich wzrost.
3. Posiadanie dużej, stale rozwijającej się firmy nie gwarantuje sukcesu.
4. Firmy nie potrafią skupić się na strategiach zarządzania ukierunkowanych na wzrost.
5. Globalizacja pomaga firmom rozszerzyć swoją działalność na skalę globalną, ale może to spowodować, że firma straci swoje ukierunkowanie.
6. Wyspecjalizowanie się jest skuteczną strategią pozwalającą skupić się na firmie i poprawić jej wydajność.
7. Firmy specjalizujące się w danej dziedzinie osiągają lepsze wyniki, ponieważ klienci postrzegają je jako dostawców wysokiej jakości.
8. Wprowadzenie nowych technologii zmienia rynek, dlatego firma powinna być przygotowana na dostosowanie swojej działalności.
9. Firma musi skupić się na jednym celu, podczas gdy konglomerat musi obrać sobie wiele różnych, wieloetapowych celów.
10. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Koncentruj się! Strategiczny klucz do przyszłości twojej firmy (1996) opowiada o tym, jak amerykańskie korporacje tracą zyski, koncentrując się na wzroście. Tłumaczy, jakie są wiodące strategie zarządzania korporacjami i dlaczego są one błędne. Ponadto omawia, jakie strategie korporacje powinny przyjąć zamiast tego i jak mogą skoncentrować się na swojej firmie, aby osiągnąć większy sukces.

Dla kogo?

  • N/A

  • N/A

  • N/A

O autorze

Al Ries jest specjalistą od marketingu i autorem książek. Jest również współzałożycielem i prezesem firmy konsultingowej Ries & Ries, którą prowadzi wraz ze swoją partnerką i córką, Laurą Ries. Wraz z Jackiem Troutem, Ries ukuł termin "pozycjonowanie", który odnosi się do dziedziny marketingu i jest autorem książki "Positioning: The Battle For Your Mind, która jest standardem w branży na ten temat.