Dobra strategia, zła strategia

Good Strategy, Bad Strategy: The difference and why it matters


Autor: Richard P. Rumelt16 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Naucz się, jak zostać świetnym strategiem.
2. Nie należy utożsamiać strategii z ambitnym wyznaczaniem celów, wizjami czy sloganami.
3. Podstawą każdej dobrej strategii jest diagnoza, strategia i zestaw spójnych działań.
4. Dobra strategia wymaga podążenia w jednym konkretnym kierunku.
5. Chcąc czerpać zyski ze swojej strategii, należy upewnić się, że daje ona przewagę nad rywalami.
6. Dobierz odpowiednie zasoby i podejmij odpowiednie kroki do konkretnej sytuacji.
7. Wykorzystaj dynamikę zmieniających się okoliczności biznesowych, aby zdobyć przewagę na rynku.
8. Odpowiednia strategia maksymalizuje przewagę nad konkurencją, ograniczając możliwości rywali i maksymalizując własne zasoby.
9. Podejdź do strategii jak do nauki: sformułuj strategiczną hipotezę do przetestowania, a następnie udoskonal swoje pomysły.
10. Nie popełniaj podstawowych błędów. Analizuj swoją sytuację z perspektywy otoczenia i ucz się na wcześniejszych porażkach innych.
11. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Dobra strategia, zła strategia przedstawia skuteczne koncepcje strategiczne na podstawie historycznych przykładów z różnych dziedzin i umożliwia wgląd w opracowywanie własnych skutecznych strategii dzięki praktycznym poradom i wzorcowym schematom.

Dla kogo?

  • N/A

  • N/A

  • N/A

O autorze

Richard Rumelt jest kierownikiem katedry Biznesu i Społeczeństwa Harry'ego i Elsy Kuninów w UCLA Anderson School of Management. Został również wymieniony przez The Economist jako jeden z 25 żyjących ludzi o największym wpływie na koncepcje zarządzania i został opisany jako „gigant w dziedzinie strategii” przez McKinsey Quarterly.