Playing to Win: How Strategy Really WorksAutorzy: A.G. Lafley, Roger L. Martin6 min czytania
4 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Poznaj sekrety strategii stojące za niesamowitym sukcesem firmy Olay i zastosuj je w swojej własnej historii sukcesu biznesowego.
2. Upadek i ponowne odkrycie Olay
3. Pięć pytań dotyczących solidnej strategii
4. Podsumowanie końcowe

Streszczenie

Playing to Win (2013) przedstawia strategiczne ramy, które ilustrują, w jaki sposób firmy mogą osiągnąć sukces, dokonując celowych i przemyślanych wyborów. Książka zagłębia się w " strukturę pięciu wyborów", wyszczególniając podstawowe decyzje, które liderzy muszą podjąć, aby opracować zwycięskie strategie. Wykorzystując rzeczywiste przykłady, podkreśla, że zdyscyplinowane podejście do strategii może stworzyć trwałą przewagę konkurencyjną i przekształcić firmy w liderów branży.

Dla kogo?

  • N/A

  • N/A

  • N/A

O autorach

A.G. Lafley jest byłym dyrektorem generalnym Procter & Gamble, jednej z największych na świecie firm produkujących dobra konsumpcyjne, gdzie doprowadził organizację do podwojenia sprzedaży i czterokrotnego zwiększenia zysków.

Roger L. Martin, były dziekan Rotman School of Management, jest wiodącym myślicielem w dziedzinie strategii biznesowej i zaufanym doradcą dyrektorów generalnych na całym świecie.