Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy

Antifragile: Things That Gain from Disorder


Autor: Nicholas Nassim Taleb18 min czytania
11 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. Odwrotnie do rzeczy kruchych, które pękają pod naciskiem; rzeczy antykruche stają się mocniejsze dzięki zmienności i wstrząsom.
2. Antykruchość systemu zależy od kruchości jego elementów.
3. Wstrząsy i czynniki stresogenne umacniają antykruchy system poprzez zmuszanie go do wzmocnienia się.
4. Spokojne środowisko tworzy kruche systemy, antykruchość bierze się ze zmienności.
5. Aby skorzystać na antykruchości, nie musisz rozumieć okazji, która Ci się nadarza. Musisz tylko ją wykorzystać.
6. Aby stać się antykruchym, zarządzaj ryzykiem tak, abyś mógł skorzystać na nieprzewidywalnych wydarzeniach.
7. Im większa organizacja lub system, tym większe będzie miała problemy w obliczu niespodziewanego kryzysu.
8. Wiele nowoczesnych profesji jest z zasady antykruche… kosztem innych.
9. Pragnienie wyeliminowania zmienności z naszego życia sprawi, że nasze społeczeństwo będzie bardziej kruche.
10. Nie doceniamy antykruchości w napędzaniu postępu i rozwoju społeczeństwa.
11. Podsumowanie

Streszczenie

Pewne sprawy mają się lepiej, kiedy są umieszczone w środowisku pełnym niepewności i nieprzewidywalności. Książka Antifragile (2014) jest poświęcona analizie tego zjawiska. Autor sugeruje, że ta własność jest kluczowa dla rozwoju ludzkiej cywilizacji od starożytności aż do dzisiaj. Nicholas Nassim Taleb przypatruje się krytycznie nowoczesnemu społeczeństwu i jego potrzebie uproszczenia naszego życia poprzez interweniowanie w różne systemy, jak na przykład gospodarka. Te interwencje nie tylko nie pomagają społeczeństwu, ale niszczą środowisko niepewności, które może zrodzić coś, co autor nazywa antykruchością.

Dla kogo?

  • Dla kogokolwiek, kto chce wiedzieć, dlaczego niektóre systemy z czasem stają się lepsze;

  • Dla chcących skorzystać z niepewności; oraz

  • Dla każdego, kogo interesuje zjawisko kryzysu.

O autorze

Nassim Nicholas Taleb to jeden z najbardziej płodnych współczesnych ekonomistów i myślicieli. Zrobił magistra z nauk przyrodniczych, a doktorat z zarządzania. Wcześniej pracował jako trader w banku inwestycyjnym. Napisał wiele docenionych przez krytyków książek i opracowań, a jego liczne eseje zostały opublikowane w wielu magazynach i czasopismach. W swoich pracach skupia się na zagadnieniach prawdopodobieństwa, przypadkowości i niepewności. Obecnie Taleb jest profesorem inżynierii ryzyka i pracuje na Politechnice w Nowym Jorku.