The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market ReturnsAutor: John C. Bogle10 min czytania
8 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. A co ja z tego będę miał? Dowiesz się, dlaczego fundusz indeksowy będzie najlepszą inwestycją, na jaką się zdecydujesz.
2. Fundusze aktywnie zarządzane są drogie i bardzo często osiągają na giełdzie gorsze wyniki.
3. Tylko niektóre fundusze są opłacalne, nie ma jednak żadnej gwarancji, że ich opłacalność się utrzyma.
4. Większość osób inwestujących w aktywnie zarządzane fundusze, nie jest świadoma towarzyszących im implikacji.
5. Powierz większość swoich oszczędności bezpiecznym i tanim funduszom indeksowym.
6. Wybierz najtańszy fundusz indeksowy.
7. Uważaj na nowe trendy inwestycyjne.
8. Podsumowanie

Streszczenie

„The Little Book of Common Sense Investing” oferuje nam przegląd dwóch różniących się od siebie form inwestowania w fundusze inwestycyjne. Mamy tutaj porównanie inwestowania w fundusze aktywnie zarządzane oraz funduszy indeksowych. Streszczenie wyjaśni ci, dlaczego lepszym dla twoich pieniędzy będzie zainwestowanie w mało ryzykowne fundusze indeksowe, zamiast podejmowania ryzykownych i kosztownych inwestycji w fundusze aktywnie zarządzane.

Dla kogo?

  • Każdego, kto pragnie lepiej inwestować swoje pieniądze,

  • Każdego, kto chce dowiedzieć się więcej o inwestowaniu.

O autorze

John C. Bogle jest założycielem i byłym dyrektorem generalnym Vanguard Mutual Fund Group (Bogle przeszedł na emeryturę) - amerykańskiej firmy zarządzającej inwestycjami.