Ekonomia dla każdego

Basic Economics


Autor: Thomas Sowell13 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w PlayerzeSpis treści:
1. O książce Thomasa Sowella
2. Ekonomia – co powinieneś o niej wiedzieć?
3. Rola cen z ekonomiczno-gospodarczego oraz społecznego punktu widzenia
4. Z czego wynikają różnice w wynagrodzeniach poszczególnych grup zawodowych?
5. Wpływ formy wynagrodzenia na jego wysokość
6. Tajniki biznesowe
7. Upływ czasu a zmiany ekonomiczne
8. Rola rządu w ekonomii i gospodarce narodowej
9. Czym są tak zwane wartości pozaekonomiczne?
10. „Ekonomia dla każdego, czyli o czym każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć powinni” – podsumowanie

Streszczenie

"Ekonomia dla każdego" autorstwa Thomasa Sowella to pozycja czytelnicza skierowana do obywateli, wyborców i podatników każdego społeczeństwa. W tej książce można znaleźć, nie tylko szczegółowe wyjaśnienie pojęcia ekonomii, ale i czynników, które mają bezpośredni wpływ na jej rozwój. Poruszone zostały w niej również kwestie związane z ekonomiczną rolą biznesu i rządu na arenie międzynarodowej.

Dla kogo?

  • dla obywateli

  • dla podatników

  • dla wyborców

O autorze

Thomas Sowell to amerykański ekonomista, profesor w Instytucie Hoovera na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Prócz działalności naukowej i badawczej, które zaowocowały licznymi publikacjami książkowymi, Sowell zajmuje się publicystyką na łamach prasy. Swoje poglądy określa jako najbliższe libertarianizmowi.