Od dobrego do wielkiego

Good to Great


Autor: Jim Collins



14 min czytania
10 rozdziałów

Dostępna wersja audio
Zaloguj się, aby odłsuchać w Playerze



Spis treści:
1. Firmy, które z dobrych stały się wielkimi, mogą być dla innych świetnym nauczycielem.
2. Zastosowanie 'Konceptu jeża' wyznaczy nam prostą ścieżkę działania.
3. Na sukces składa się wiele bardzo małych kroczków we właściwym kierunku.
4. Nowe technologie powinny być tylko katalizatorem sukcesu, a nie celem samym w sobie.
5. Liderzy 5 poziomu przeprowadzają skuteczne transformacje swoich firm z dobrych do wielkich.
6. Gwarancją wielkości są właściwi ludzie na właściwych miejscach.
7. Sukces oznacza utrzymanie wiary w siebie, nawet kiedy mierzymy się z przykrymi sprawami.
8. Do liderów należy zadanie stworzenia środowiska, w którym problemy mogą być rozwiązywane od ręki.
9. Wysoka samodyscyplina jest niezbędna do zaadaptowania prostego 'konceptu jeża'.
10. Podsumowanie

Streszczenie

Niniejsza książka "Od dobrego do wielkiego" wydana w 2005 roku przedstawia rezultaty 5 lat badań prowadzonych przez jej autora oraz jego zespół. Swoje badania prowadzili oni na grupie spółek publicznych, które po latach niepowodzeń, cierpliwie dochodziły do swojego sukcesu oraz wyodrębnili przyczyny, przez które spółki te różniły się od swoich opływających w sukces konkurentów.
Następnie przyczyny te zostały skoncentrowane w najbardziej istotne poglądy na przywództwo, kulturę oraz zarządzanie strategiczne.

Dla kogo?

  • Prezesów, inwestorów oraz menedżerów pragnących zmienić swoją firmę z przeciętnej w wielką

  • Początkujących przedsiębiorców, którzy pragną, od początku, budować wielkość swojej firmy

  • Każdego zainteresowanego tematami doskonałego przywództwa, doskonałej kultury pracowniczej oraz doskonałego planowania strategicznego

O autorze

Jim Collins jest autorem, wykładowcą i konsultantem, który między innymi wykładał w Stanford University Graduate School of Business i jest częstym współpracownikiem Fortune, BusinessWeek i Harvard Business Review. Collins doradza liderom biznesowym w sektorach społecznym i korporacyjnym.